Skocz do zawartości


Zaloguj się, aby obserwować  
Taka-Jedna

Psychologia Trzech Zasad - Umysł Świadomość Myśl

Polecane posty

Taka-Jedna

 

Temat psychologiczny, ale jest powiązany z duchowością, konkretnie z tym tematem o oświeceniu https://nastroik.pl/temat/duchowosc-oswiecenie-niedualnosc/10894/?tab=comments#comment-245634 , ponieważ to podejście psychologiczne/filozoficzne zostało stworzone przez faceta, który doznał wglądu/olśnienia i właściwie powtarza to o czym mówili już starożytni mistycy, tylko ubrał to w nowe słowne opakowanie, tak by ludzie współcześni mogli lepiej zrozumieć. Chodzi tu głównie o pracę z myślami, ponieważ one są główną przyczyną problemów. Jeśli kogoś duchowość nie interesuje, to nie trzeba się w nią wgłębiać, tutaj można się ograniczyć tylko do porad psychologicznych i pracy z myślami, a na duchowość przyjdzie czas później ;)

Cytat

Health Realization ( HR ), czyli psychologia trzech zasad, to podejście do psychologii osobistej i społecznej oparte na odporności opracowane po raz pierwszy w latach 80. XX wieku przez Rogera C. Millsa i George'a Pransky'ego i oparte na pomysłach i spostrzeżeniach, które ci psychologowie opracowali podczas uczęszczania na wykłady filozofa i autora Sydneya Banksa. HR po raz pierwszy zyskało sławę dzięki zastosowaniu w społecznościach marginalizowanych ekonomicznie i społecznie, żyjących w wysoce stresujących okolicznościach (patrz Zastosowania społecznościowe poniżej).

HR koncentruje się na tym, jak psychologiczny proces myślenia wpływa na sposób doświadczania świata. Studenci HR dowiadują się, że ich reakcje na sytuacje można zmienić, uznając swoją rolę w kształtowaniu własnych doświadczeń poprzez myśli. Transformację tę ułatwia wykorzystanie ich „wrodzonego zdrowia” i dostęp do ich „wewnętrznej mądrości”.

HR występuje również pod wcześniejszą nazwą „Psychologia umysłu”, a ostatnio pod nazwą „ Psychologia Trzech Zasad” .

Model realizacji zdrowia
W modelu realizacji zdrowia („HR”) wszystkie zjawiska psychologiczne, od poważnych zaburzeń po świetlisty stan zdrowia, są przedstawiane jako przejawy trzech operacyjnych „zasad”, które po raz pierwszy sformułował jako zasady ludzkiego doświadczenia przez Sydney Banks:

Umysł– uniwersalna energia ożywiająca całe życie, źródło wrodzonego zdrowia i dobrego samopoczucia.
Świadomość - zdolność bycia świadomym swojego życia.
Myśl- moc myślenia i tym samym tworzenia własnego doświadczenia rzeczywistości.
„Umysł” porównano do prądu napędzającego projektor filmowy, a „Myśl” do obrazów na filmie. „Świadomość” porównuje się do światła projektora, które rzuca obrazy na ekran, sprawiając, że wydają się prawdziwe.

Według HR ludzie doświadczają swojej rzeczywistości i okoliczności poprzez ciągły filtr swoich myśli. Świadomość sprawia, że przefiltrowana rzeczywistość wydaje się „taka, jaka jest naprawdę”. Ludzie reagują na to tak, jakby to była prawda. Ale kiedy zmienia się ich sposób myślenia, rzeczywistość wydaje się inna i zmieniają się ich reakcje. Zatem według HR ludzie nieustannie tworzą własne doświadczenie rzeczywistości poprzez swoje myślenie.

Według HR ludzie mają tendencję do postrzegania swojej rzeczywistości jako stresującej, gdy mają niepewne lub negatywne myśli. Dział HR sugeruje jednak, że takich myśli nie należy traktować poważnie. Kiedy zdecydujemy się podejść do nich z większą lekkością, zdaniem HR, umysł się wycisza i spontanicznie pojawiają się pozytywne uczucia. W ten sposób HR uczy również, że ludzie mają już w sobie zdrowie i dobre samopoczucie (w HR nazywa się to „zdrowiem wrodzonym”), gotowe ujawnić się, gdy tylko uspokoi się ich niespokojne myślenie. Kiedy tak się dzieje, zdaniem HR, ludzie zyskują także dostęp do zdrowego rozsądku i mogą wykorzystać uniwersalną zdolność do twórczego rozwiązywania problemów , czyli „wewnętrzną mądrość”. Anegdotyczne doniesienia sugerują, że gdy dana osoba zrozumie istotę HR w sposób empiryczny, może skutkować rozległym poczuciem wolności emocjonalnej i dobrego samopoczucia.

Realizacja zdrowia jako terapia
W przeciwieństwie do psychoterapii , które koncentrują się na treści dysfunkcyjnego myślenia klientów, HR koncentruje się na „wrodzonym zdrowiu” oraz roli „Umysłu, Myśli i Świadomości” w tworzeniu doświadczeń życiowych klientów.

Doradca HR nie próbuje nakłonić klientów do zmiany myśli, „ myślenia pozytywnego ” lub „ przekształcania ” negatywnych myśli na pozytywne. Według HR zdolność kontrolowania myśli jest ograniczona, a wysiłek związany z tym może sam w sobie być źródłem stresu . Zamiast tego zachęca się klientów, aby wzięli pod uwagę, że ich „umysły używają myśli do ciągłego określania swojej subiektywnej, osobistej rzeczywistości w każdej chwili”.

HR charakteryzuje uczucia i emocje jako wskaźniki jakości myślenia. W modelu HR nieprzyjemne uczucia lub emocje lub stresujące uczucia wskazują, że myślenie opiera się na niepewności , negatywnych przekonaniach , uwarunkowaniach lub wyuczonych wzorcach, które niekoniecznie są odpowiednie dla chwili życia tu i teraz. Jednocześnie wskazują, że jednostka chwilowo straciła z oczu to, co HR uważa za jej własną rolę w tworzeniu doświadczenia. Przyjemne lub pożądane uczucia (takie jak dobre samopoczucie, wdzięczność, współczucie, spokój itp.) wskazują w modelu HR, że jakość myślenia jest dokładnie taka, jaka powinna.

HR utrzymuje, że terapeutyczne „przepracowanie” osobistych problemów z przeszłości w celu osiągnięcia pełni jest niepotrzebne. Według modelu HR ludzie są już cali i zdrowi. Traumy z przeszłości są ważne tylko w takim stopniu, w jakim jednostka pozwala im wpływać na swoje myśli w teraźniejszości. Według HR „problemy” i wspomnienia to tylko myśli i jednostka może na nie zareagować lub nie. Im bardziej klienci mają doświadczenie w tym, że sami tworzą własne bolesne uczucia poprzez własną „moc myśli”, sugeruje HR, tym mniej te uczucia ich niepokoją. Sedgeman porównał to do tego, co dzieje się, gdy w lustrze robimy do siebie przerażające miny: ponieważ wiemy, że to tylko my, nie możemy się w ten sposób przestraszyć.

W ten sposób HR zajmuje się osobistą niepewnością i dysfunkcyjnymi wzorcami niemal masowo , dążąc do zrozumienia „kluczowej roli myślenia”, zrozumienia, które w idealnym przypadku pozwala jednostce na natychmiastowe uwolnienie się od dużej liczby różnych powiązanych ze sobą wzorców przez niepewne myślenie. Dzięki takiemu podejściu praktykujący rzadko zagłębia się w konkretną treść wykraczającą poza identyfikację ograniczających myśli. Kiedy określone myśli zostaną uznane za ograniczające, oparte na niepewności lub uwarunkowaniach, doradca zachęca osobę, aby się od nich odsunęła.

Relacje
Z perspektywy HR problemy w relacjach wynikają z niskiej świadomości partnerów na temat ich roli w kreowaniu własnego doświadczenia poprzez myśl i świadomość. Partnerzy, którzy reagują na HR, podobno przestają obwiniać i oskarżać i inaczej reagują na siebie nawzajem. Doradcy HR starają się skłonić pary do rozważenia, że partner nie decyduje o uczuciach każdej z nich i że zdecydowana większość problemów, które wcześniej pojawiały się w ich interakcjach, opierała się na niepewnym, negatywnym i uwarunkowanym myśleniu. Doradcy HR sugerują ponadto, że każdy człowiek przechodzi emocjonalne wzloty i upadki, a myślenie w „złym” nastroju może zostać zniekształcone. Dział HR uczy, że próby „przedyskutowania” problemów w związku, gdy partnerzy są w złym nastroju, na ogół przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast tego dział HR sugeruje, aby partnerzy zaczekali, aż każdy się uspokoi i będzie mógł omówić sprawy w atmosferze wewnętrznego komfortu i bezpieczeństwa.

Uzależnienie chemiczne i uzależnienie
HR postrzega uzależnienie chemiczne i powiązane zachowania jako odpowiedź na brak poczucia własnej skuteczności , a nie jako wynik choroby. Oznacza to, że niektóre osoby, które w ujęciu HR są „nieświadome” swojego „wrodzonego zdrowia” i swojej roli w wywoływaniu stresu poprzez swoje myśli, sięgają po alkohol , narkotyki lub inne kompulsywne zachowania, próbując stłumić stres. swoje stresujące uczucia i odzyskać chwilowe poczucie kontroli. HR ma na celu zapewnienie głębszej ulgi poprzez pokazanie, że negatywne i stresujące uczucia powstają same, a zatem można je uciszyć, a także stara się zapewnić drogę do dobrego samopoczucia niezależną od okoliczności zewnętrznych.

Aplikacje społecznościowe
Model realizacji zdrowia („HR”) został zastosowany w różnych trudnych sytuacjach. Wczesny projekt, który pod przewodnictwem Rogera Millsa zyskał rozgłos w całym kraju, przedstawił HR mieszkańcom dwóch osiedli mieszkaniowych o niskich dochodach w Miami, znanych jako Modello i Homestead Gardens. Po trzech latach odnotowano znaczny, udokumentowany spadek przestępczości , handlu narkotykami , ciąż wśród nastolatek , znęcania się nad dziećmi , zaniedbywania dzieci , absencji w szkole , bezrobocia oraz liczby rodzin korzystających z pomocy publicznej . Jack Pransky opisał transformację, która tam nastąpiła, w swojej książce Modello, A Story of Hope for the Inner City and Beyond .

Późniejsze projekty na niektórych z najbardziej dotkniętych przemocą osiedli mieszkaniowych w Nowym Jorku, Minnesocie i Kalifornii oraz w innych społecznościach w Kalifornii, na Hawajach i Kolorado opierały się na wczesnych doświadczeniach zdobytych w pracy Modello/Homestead. Na przykład kompleks mieszkaniowy Coliseum Gardens w Oakland w Kalifornii odnotowywał wcześniej czwarty najwyższy wskaźnik zabójstw tego typu kompleksu w USA, ale po uruchomieniu zajęć HR wskaźnik zabójstw zaczął spadać. Zakończyły się wojny gangów i starcia etniczne między młodzieżą Kambodży i Afroamerykanów. W 1997 r. sierżant Jerry Williams otrzymał Pokojową Nagrodę California Wellness Foundation w imieniu projektu wzmacniania pozycji społeczności Health Realization w Coliseum Gardens. Do roku 2006 przez dziewięć lat z rzędu nie było w Kompleksie żadnego zabójstwa.

Model HR znalazł także zastosowanie w wydziałach policji, więzieniach, poradniach zdrowia psychicznego, przychodniach zdrowia środowiskowego i pielęgniarstwach, programach leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu , usługach dla bezdomnych, szkół, oraz różnorodnych programów państwowych i samorządowych. Na przykład w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii utworzono wydział usług w zakresie realizacji usług zdrowotnych , który zapewnia szkolenia HR pracownikom hrabstwa i społeczeństwu. Dział Usług „stara się ulepszać życie jednostki poprzez nauczanie zrozumienia psychologicznych zasad Umysłu, Myśli i Świadomości oraz tego, jak te zasady funkcjonują, tworząc nasze doświadczenia życiowe” oraz „umożliwiając im zdrowsze i bardziej produktywne życie” żyje tak, aby społeczność stała się wzorem zdrowia i dobrego samopoczucia.” Departament ds. usług alkoholowych i narkotykowych wprowadził HR w hrabstwie Santa Clara w 1994 r. Wydział Usług w zakresie realizacji usług zdrowotnych posiada zatwierdzony budżet w wysokości ponad 800 000 dolarów (wydatki brutto) na rok budżetowy 2008, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z rokiem 2007, przy okres, w którym wiele programów Departamentu ds. Pomocy Alkoholowi i Narkotykom uległo cięciom budżetowym.

Projekty społeczności HR otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł. Na przykład do partnerów grantowych projektu Visitacion Valley Community Resiliency Project, pięcioletniego, wartego wiele milionów dolarów projektu rewitalizacji społeczności, należeli Wells Fargo Bank, Fundacja Charles Schwab Corporation Foundation, Fundacja Charlesa i Helen Schwab, Fundacja Isabel Allende, Fundacja Rodziny Pottruck, Fundacja McKessona, Fundusz Richarda i Rhody Goldmanów, Fundacja SH Cowella, Fundacja San Francisco, Fundusz Evelyn & Walter Haas, Jr., Fundacja Milagro oraz Dresdner RCM Global Investors. Inne projekty oparte na podejściu HR były finansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego , Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych , Narodowy Instytut ds. Narkomanii , California Wellness Foundation i Fundację Shinnyo-en.

Bieżące projekty społeczne organizowane przez Center for Sustainable Change, organizację non-profit założoną przez dr. Rogera Millsa i Ami Chen Mills-Naima, są finansowane przez Fundację WK Kellogg . Centrum Zrównoważonej Zmiany współpracuje z organizacjami oddolnymi w Des Moines w stanie Iowa; Charlotte, Karolina Północna; i Delty Mississippi, aby zapewnić społecznościom ryzyka szkolenie w zakresie trzech zasad w ramach projektu National Community Resiliency Project. Centrum współpracuje także ze szkołami, agencjami i korporacjami.

Aplikacje organizacyjne
W trakcie zetknięcia się z realizacją koncepcji zdrowia (HR) lub podstawową koncepcją zwaną psychologią trzech zasad, osoby pracujące w świecie biznesu włączyły te zasady do swoich odpowiednich dziedzin zawodowych. Ta asymilacja przejawiła się jako zauważalny trend, w którym praktycy, po zrozumieniu podstawowych założeń, integrują i stosują te idee w swoich kontekstach organizacyjnych. Podejście to zostało zaprezentowane osobom zajmującym się medycyną, prawem, inwestycjami i usługami finansowymi, technologią, marketingiem, produkcją, publikacją, i różnymi branżami inne role komercyjne i finansowe. Anegdotycznie donoszono, że miało to znaczący wpływ w obszarach indywidualnych wyników i rozwoju, pracy zespołowej , przywództwa , zmian i różnorodności . Według zwolenników HR/Trzech Zasad wyniki te pojawiają się naturalnie, gdy osoby mające kontakt z ideami dowiadują się, w jaki sposób ich myśli tworzą bariery dla innych i bariery dla ich własnej wrodzonej kreatywności, zdrowego rozsądku i dobrego samopoczucia. Zwolennicy HR twierdzą, że w miarę jak ludzie uczą się, jak w bardziej konsekwentny sposób wykorzystywać swój pełny potencjał, uzyskują lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku i mniejszym stresie w krótszym czasie.

Dwa recenzowane artykuły na temat efektywności rozwoju przywództwa opublikowano w czasopismach branżowych w 2008 r. (ADHR) i 2009 r. (ODJ). Zobacz sekcję „Organizacje i biznes” poniżej (Polsfuss & Ardichvili).

Kontekst filozoficzny
Health Realization („HR”) opiera się na nieakademickiej filozofii Sydney Banks, którą pan Banks objaśnił w kilku książkach. Pan Banks był robotnikiem dziennym bez wykształcenia powyżej dziewiątej klasy (14 lat) w Szkocji i według doniesień w 1973 r. miał głęboki wgląd w naturę ludzkiego doświadczenia. Pan Banks nie próbuje szczególnie umieszczać swoich idei w szerszych tradycjach filozofii czy religii ; nie ma wykształcenia akademickiego ani nie jest dobrze oczytany. Jego filozofia skupia się na iluzorycznej, stworzonej myślami naturze rzeczywistości, trzech zasadach „umysłu”, „myśli” i „świadomości”, potencjalnej ulgi w ludzkim cierpieniu, która może wynikać z fundamentalnej zmiany w osobistej świadomości i zrozumienie oraz znaczenie bezpośredniego, empirycznego uchwycenia tych spraw, w przeciwieństwie do zwykłego intelektualnego zrozumienia lub analizy. Pan Banks sugeruje, że jego filozofię najlepiej zrozumieć nie intelektualnie, ale „słuchając w poszukiwaniu pozytywnych uczuć”, a mówi się, że zrozumienie HR następuje poprzez serię „wglądów”, to znaczy zmian w rozumieniu empirycznym.

Nauczanie HR
Urzeczywistnienie zdrowia („HR”), podobnie jak filozofia Sydney Banks, celowo nie jest nauczane jako zestawu „technik”, ale jako „zrozumienie” oparte na doświadczeniu, które wykracza poza zwykły transfer informacji. Nie ma w nim żadnych kroków, nie ma jednakowo odpowiednich postaw wewnętrznych ani technik. Za kluczowe uważa się „zdrowie pomagającego”; to znaczy, że trenerzy lub doradcy w idealnym przypadku będą „żyli w zrozumieniu, które pozwala im cieszyć się życiem” i w ten sposób stale kształtują swoje rozumienie HR, zachowując spokój i relaks, nie traktując wszystkiego do siebie, przyjmując potencjał innych i okazując zdrowy rozsądek , i słucham wszystkich z szacunkiem. Idealnie byłoby, gdyby facylitatorzy uczyli w danej chwili, „na podstawie tego, co wiedzą” (np. z własnego doświadczenia), ufając, że znajdą właściwe słowa do powiedzenia i właściwe podejście do zastosowania w bezpośredniej sytuacji, aby pobudzić uczniów zrozumienie „trzech zasad”. Relacja ze studentami i pozytywny nastrój na sesji lub zajęciach są ważniejsze niż konkretna treść prezentacji facylitatora

Oceny HR
Zrecenzowany artykuł z 2007 roku oceniający skuteczność HR sugeruje, że wyniki leczenia uzależnień w ośrodku stacjonarnym zorganizowanego wokół nauczania HR są równoważne efektom leczenia zorganizowanego wokół programów 12-etapowych . [86] Autorzy zauważają, że „wyniki te są zgodne z ogólnymi ustaleniami w literaturze dotyczącej nadużywania substancji psychoaktywnych, które sugerują, że leczenie generalnie przynosi korzyści, niezależnie od podejścia”.

W małym, recenzowanym badaniu przygotowującym do planowanego większego badania oceniano nauczanie HR/zdrowia wrodzonego w formie półtoradniowego seminarium jako interwencji zmniejszającej stres i lęk u pacjentów zakażonych wirusem HIV. Wszyscy oprócz jednego z ośmiu ochotników biorących udział w badaniu wykazali poprawę wyników w Krótkim Inwentarzu Objawów po seminarium, a ci uczestnicy, którzy na początku seminarium uzyskali wyniki w zakresie „ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego”, wszyscy wykazali poprawę, która utrzymywała się po zakończeniu seminarium. się miesiąc później. Autorzy badania doszli do wniosku, że „podejście psychoedukacyjne HR/IH zasługuje na dalsze badania jako krótka interwencja mająca na celu zmniejszenie stresu u pacjentów zakażonych wirusem HIV”.

W badaniu pilotażowym przeprowadzonym w 2007 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia dokonano oceny HR pod kątem zmniejszania stresu wśród uchodźczyń z Somalii i Oromo , które doświadczyły przemocy i tortur w swoich ojczyznach, ale dla których psychoterapeutyczne leczenie traumy w zachodnim stylu nie było kulturowo odpowiednie. Badanie pilotażowe wykazało, że „zastosowanie HR w przypadku osób, które przeżyły traumę uchodźczą, było wykonalne, akceptowalne kulturowo i istotne dla uczestników”. W grupie fokusowej po interwencji „wiele kobiet zgłosiło stosowanie nowych strategii w celu uspokojenia, wyciszenia umysłu i podejmowania zdrowszych decyzji”. Cytowano, że współprowadząca badania Cheryl Robertson, adiunkt w Szkole Pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Minnesocie , powiedziała: „To obiecująca interwencja, która nie wymaga zaangażowania wysoko wykwalifikowanego personelu. Można ją przeprowadzić w społeczeństwie”.

Projekt odporności społeczności Visitacion Valley (VVCRP) został zweryfikowany przez niezależnego oceniającego zatrudnionego przez Fundację Pottruck. Jej raport końcowy odnotowuje, że „Wczesna ewaluacja programu... wykazała, że VVCRP skutecznie zmniejszał poczucie depresji i izolacji u poszczególnych osób oraz zwiększał ich poczucie szczęścia i samokontroli. Przeprowadzone badania w ramach ewaluacji zbiorczej na temat VVCRP i ogólnie modelu HR stwierdza, że HR jest potężnym narzędziem zmiany przekonań i zachowań jednostek”. W podsumowaniu studiów przypadków w raporcie stwierdza się dalej: „VVCRP było skuteczne przez okres pięciu lat stałego zaangażowania w dwóch głównych instytucjach sąsiedzkich... Ten poziom wpływu organizacyjnego jest imponujący, jeśli weźmie się pod uwagę stosunkowo skromny poziom czasu i zasobów personelu VVCRP zainwestowanych w dokonanie tych zmian. Kluczowymi dźwigniami zmian w każdej organizacji byli indywidualni liderzy, których zasady HR pobudziły do wprowadzenia poważnych zmian w swoich przekonaniach, postawach i zachowaniach, a następnie podjął inicjatywę, aby zainspirować, umożliwić i narzucić podobne zmiany w swoich organizacjach. Ta metoda osiągnięcia „masy krytycznej” świadomości HR w tych organizacjach wydaje się zarówno skuteczna, jak i skuteczna, gdy warunki przywództwa są odpowiednie. Jednak ta droga do zmian jest podatna na utratę kluczowego indywidualnego lidera.

Wysiłki badawcze dotyczące efektywności
Pransky dokonał przeglądu badań nad HR (do 2001 r.) pod kątem ich wyników w zakresie profilaktyki i edukacji, cytując około 20 manuskryptów, z których większość stanowiły artykuły konferencyjne, i żadnego artykułu w czasopismach recenzowanych , chociaż dwie z nich to niepublikowane rozprawy doktorskie . (Kelley (2003) cytuje jeszcze dwie niepublikowane rozprawy doktorskie.) Pransky podsumowuje: „Każde badanie realizacji stanu zdrowia i jego różnych wcieleń, niezależnie od tego, jak słabe czy mocne jest zaprojektowane, wykazało spadek zachowań problemowych i problemów doświadczanych wewnętrznie. Podejście to wydaje się ograniczać problematyczne zachowania oraz poprawiać zdrowie i dobrostan psychiczny. Przynajmniej sugeruje to, że w dziedzinie profilaktyki należy dokładniej zbadać skuteczność tego… podejścia poprzez przeprowadzenie niezależnych, rygorystycznych, kontrolowanych badań podłużnych… .”

Co najmniej od 2008 roku ukazały się recenzowane artykuły w czasopismach branżowych na temat jego skuteczności. Zobacz artykuły CLPolsfussa, A.Ardichvili w sekcji „Organizacje i biznes” poniżej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_realization

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


Taka-Jedna

Zasady Wglądu

Cytat

Zasady wglądu to podstawowa dynamika działająca przez cały czas w umyśle każdego człowieka, niezależnie od wieku, pochodzenia, struktury biologicznej, osobowości czy historii osobistej. Są to najgłębsze procesy działające za kulisami naszych chwilowych doświadczeń. Krótko mówiąc, są odpowiedzialni za sposób, w jaki doświadczamy życia.

Zasady wglądu wskazują na następujące fakty:

Wszystko, czego doświadczamy, jest dziełem naszego myślenia od wewnątrz.

Zawsze odczuwamy nasze myślenie.

W każdej chwili możemy zmienić sposób myślenia.

Zrozumienie zasad wglądu ma ogromną wartość dla każdego, kto pracuje w biznesie lub gdziekolwiek indziej. Tak jak cenna jest wiedza o tym, jak działa samochód podczas jazdy, tak samo zrozumienie ludzkiego umysłu ma wielką moc. Ta kluczowa wiedza pozwala nam pracować najlepiej, jak potrafimy, indywidualnie i razem. Wiedza przyspiesza postęp i umożliwia innowacje w sposób odpowiadający stale zmieniającemu się światu, a także pozwala nam uzyskać dostęp do tego, co najlepsze w naszym człowieczeństwie, z zaskakującymi wynikami.

Zasady wglądu są podobne do sił grawitacji i magnetyzmu. Podobnie jak grawitacja i magnetyzm, są one „bezkształtne” w tym sensie, że nie możemy ich zobaczyć ani zmierzyć, ale możemy obserwować wpływ, jaki wywierają na formy w materii fizycznej. To wyjaśnia, dlaczego nie są one obserwowane, dopóki nie zostaną wskazane i opisane.

Kiedy mówi się o zasadach w wymiarze ludzkim, większość ludzi ma na myśli głęboko zakorzenione myśli lub przekonania, które kierują etyką i działaniami. Przez tysiąclecia wiele uwagi poświęcano zasadom ludzkim na tym poziomie, w filozofii, polityce, psychologii i religii, w nadziei promowania pożądanych zachowań, rozwoju charakteru i przywództwa w kulturach i organizacjach.

Zasady, na które wskazujemy, są na innym poziomie. Wskazujemy na fundamentalne mechanizmy leżące u podstaw naszych głęboko zakorzenionych myśli i przekonań, niezależnie od indywidualnej lub kulturowej wyjątkowości. Są to uniwersalne i ogólne operacje tworzące nasze doświadczenie rzeczywistości w każdym momencie naszego życia. Są stałe, przewidywalne i wyjaśniające. Pochodzą z surowej energii życia. Są zawsze obecni za kulisami wszystkiego, czego doświadczamy. Zasady wglądu są następujące:

Zasada myślenia

Zasada świadomości

Zasada umysłu

Zasada myślenia – w każdej chwili wszyscy myślimy. Nawet w najcichszych chwilach (mentalnie) myśli wciąż przepływają przez ludzki umysł. Wszyscy wiemy, że myślimy, a czasami zdajemy sobie sprawę na głębszym poziomie, że nasze myślenie to coś więcej niż rozmowy, które toczymy w naszej głowie – tworzy nasze indywidualne postrzeganie i poglądy na temat ludzi i okoliczności w naszym życiu. Jeśli spojrzymy wystarczająco głęboko, zobaczymy, że siła myśli przez cały czas kształtuje nasze doświadczenia od wewnątrz. Określa, jak i kiedy używamy zmysłów oraz czego doświadczamy za pomocą zmysłów. Zasady myślenia są tym, co generuje całą aktywność umysłową determinującą to, czego doświadczamy w każdej chwili.

Zasada świadomości – rodzimy się świadomi. Świadomość to po prostu zdolność bycia świadomym. Bez świadomości nie widzielibyśmy życia, nie bylibyśmy w stanie doświadczać świata za pomocą zmysłów, snów i wyobraźni. Świadomość jest stałą, łączącą nasze myśli i zmysły, tworząc poczucie „rzeczywistości” w naszym umyśle. Wraz ze zmianą naszego myślenia zmienia się także nasze poczucie rzeczywistości. Świadomość po prostu oświetla i ożywia wszystko, o czym myślimy.

Zasada umysłu – Umysł jest źródłem, z którego w każdej chwili powstają świadomość i myśli. Jest to głęboko inteligentna i niezgłębiona tajemnica, którą warto rozważyć. To siła życiowa w każdym z nas. Na podstawowym poziomie biologicznym można powiedzieć, że jest to źródło mocy ożywiające nasze ciała i umożliwiające mózgowi dokonywanie cudów. Na poziomie psychologicznym Zasada Umysłu tworzy rzeczywistość, którą widzimy w każdej chwili.

Zasady te zostały po raz pierwszy sformułowane przez naszego drogiego przyjaciela, współpracownika i nauczyciela, nieżyjącego już Sydneya Banksa. Syd miał doświadczenie oświecenia, podczas którego dostrzegł te zasady w prosty i rzeczowy sposób. Dzielenie się tymi zasadami w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zaczęło zmieniać życie dziesiątek tysięcy ludzi, niezliczonych organizacji i społeczności. Wywiera ogromny wpływ na profesjonalistów we wszystkich dziedzinach życia. Zrozumienie tych zasad miało ogromny, pozytywny wpływ na nasze życie i pracę oraz na sukces wszystkich firm, w których mieliśmy zaszczyt dzielić się naszym zrozumieniem.

Implikacje zasad wglądu

Zrozumienie tych zasad jest oświecające, wzmacniające i przynosi wielką ulgę. Podkreślają, że siłą stojącą za naszym poczuciem rzeczywistości jest proces twórczy naszego własnego myślenia i świadomości. Zasady wskazują również na fakt, że mamy niewyczerpane źródło pomocnego i inteligentnego nowego myślenia od wewnątrz, dostępnego w każdej chwili.

Łatwo stracić z oczu fakt, że myślimy w każdym momencie naszego życia. Rzadko zaglądamy do środka i zastanawiamy się, w jaki sposób powstają nasze doświadczenia i/lub jaka jest nasza rola w tym procesie. Przyjmujemy za oczywistość, że mamy stosunkowo obiektywny pogląd na świat i reagujemy/reagujemy na to, czego doświadczamy, nie biorąc pod uwagę głębszej dynamiki, która ma tu miejsce.

Często wydaje się, że przyczyną naszych uczuć, działań i reakcji są inni ludzie, okoliczności zewnętrzne lub pewne sytuacje. To po prostu nieprawda. W jednej chwili możemy być na kogoś zdenerwowani za jego czyny, w następnej możemy współczuć tej samej osobie, rozpoznając stan umysłu, w jakim ta osoba jest uwikłana, co generuje jej zachowanie. Różnica polega na naszym myśleniu. Czasem zdajemy sobie z tego sprawę, czasem nie. W obu przypadkach to wciąż nasze własne myślenie tworzy nasze doświadczenie chwili.

Kiedy zdamy sobie sprawę, jak te zasady działają w nas, dostrzeżemy wewnętrzną naturę doświadczenia. Doświadczamy myśli, ożywionych przez nasze zmysły, w naszym umyśle. Innymi słowy, widzimy, że okoliczności i inni ludzie nie mają mocy, aby stworzyć w nas doświadczenia i uczucia, chociaż czasami tak się wydaje.

Na przykład możemy mieć dobry dzień w pracy, wszystko przebiega sprawnie, kiedy otrzymamy telefon z informacją o opóźnieniu wysyłki, odrzuceniu propozycji lub członku zespołu nie zrealizował krytycznego elementu działania. Nasz nastrój natychmiast spada i czujemy się zirytowani, rozczarowani lub sfrustrowani. Jak łatwo może się wydawać, że wydarzenie lub zachowanie innej osoby spowodowało zmianę naszych uczuć. Kiedy jednak przyjrzymy się temu bliżej, rzeczywista przyczyna zaczyna się wyłaniać. Nie możemy myśleć jedno, a czuć co innego. Tylko wtedy, gdy zmieni się nasze myślenie, może zmienić się nasze doświadczenie.

Opóźnione przesyłki nie powodują irytacji, myślenie tak. Odrzucenie propozycji nie powoduje rozczarowania, myślenie tak. Brak konsekwencji nie powoduje frustracji, myślenie tak. Za kulisami każdego doświadczenia życiowego kryje się myślenie. Bez myśli nie ma doświadczenia. Obwinianie świata zewnętrznego za nasze doświadczenia jest jak obwinianie własnego cienia za nadwagę. Cień jest jedynie odbiciem. Nie istnieje niezależnie od światła i przedmiotu, na który światło świeci.

Kiedy przekonamy się o tym na własne oczy, znikają nieporozumienia co do tego, co naprawdę się dzieje. Wymówki, uzasadnienia i wyjaśnienia reaktywnych uczuć i zachowań nie są już aktualne. Nasze umysły stają się jasne, a my jesteśmy spokojni i refleksyjni, co często skutkuje nowym myśleniem zorientowanym na rozwiązania.

Zdolność do generowania nowego myślenia w dowolnym momencie jest naturalna dla ludzkiego umysłu, zapewniając nam wgląd, innowacje i kreatywność we wszystkich jej formach. Dzięki nowemu myśleniu widzimy świat podlegający ciągłym zmianom i ewolucji i jesteśmy w stanie inteligentnie reagować. Rozumiemy się, łączymy i generujemy synergię w zespołach i organizacjach, aby osiągać doskonałe wyniki.

Chociaż nowe myślenie jest zawsze dostępne, nasze zajęte umysły i myślenie reaktywne mogą zakłócać przepływ tej pełnej wdzięku inteligencji z wewnątrz. Zrozumienie zasad wglądu pomaga oczyścić umysł, zapewniając przepływ wglądu i twórczego myślenia. Zyskujemy większą pewność co do naszej zdolności do innowacji i jesteśmy bardziej odporni na wszelkiego rodzaju wyzwania. Innowacyjność i odporność to cechy zrównoważonego, produktywnego życia. Są także podstawą dobrego przywództwa.

https://insightprinciples.com/insight-principles-a-framework/

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Taka-Jedna
Cytat

Połączenie: Myśl - Uczucie

 

 Z własnego doświadczenia będziesz wiedział, że w „dobry dzień”, kiedy poczujesz się szczęśliwy i zainspirowany, możesz osiągnąć ogromne rzeczy przy minimalnym wysiłku. Z łatwością przeglądasz listę ofert pracy i wciąż masz czas na relaks i spotkania towarzyskie z rodziną i przyjaciółmi.

 

W niezbyt dobry dzień poziom Twoich umiejętności jest dokładnie taki sam, ale poziom wydajności i przyjemności z gry może się radykalnie zmienić. Patrzysz na listę zadań i czujesz się przytłoczony ogromem i presją tego wszystkiego. Zwlekasz i szukasz wymówek, tworząc góry z kretowisk. Odrywasz się od błahych spraw i wydaje się, że nie jesteś w stanie niczego ukończyć. W końcu poczujesz się zmęczony i zniechęcony, a nastrój pozostanie i zepsuje ci wieczór, jeśli nie będziesz ostrożny.

Kiedy mamy „zły dzień” w ten sposób mamy tendencję do szukania zewnętrznych przyczyn tego zdarzenia, takich jak pogoda, wpływ innych ludzi, środowisko naszej pracy lub domu itp. Zapominamy o tym, że żadna z nich sprawy będą nam przeszkadzać, jeśli będziemy czuć się dobrze w środku. Niewidzialny, ale potężny wpływ, którego nie możemy łatwo zobaczyć, ale którego skutki z pewnością odczuwamy, to nasze własne myślenie.

 

Myśl i uczucie są jak dwie strony tej samej monety i zawsze sobie odpowiadają. Po prostu nie jest możliwe, aby mieć inspirujące, szczęśliwe i podnoszące na duchu myśli, a jednocześnie czuć się smutnym, samotnym i przygnębionym. Podobnie nie można myśleć o sobie jako o porażce lub ofierze życia, a jednocześnie czuć się szczęśliwym, spełnionym i wdzięcznym za to, że żyjemy.

 

Każdy, kto rozpoznaje nierozerwalny związek między myślą i uczuciem, ma w życiu natychmiastową i trwałą przewagę, niedostępną dla kogoś, kto jeszcze nie stworzył takiego połączenia. Dzieje się tak dlatego, że zaczynasz dostrzegać, że Twoje poczucie dobrego samopoczucia i szczęścia, Twoje zdolności twórcze i rozwiązywania problemów, poziom Twojej wydajności, umiejętności komunikacyjne i wiele innych cech są zdeterminowane czymś, co dzieje się wewnątrz, a nie niż poza tobą.

Warto to zobaczyć, ponieważ automatycznie zaczniesz dostosowywać się do bardziej pozytywnego i poprawiającego życie sposobu bycia, tak samo jak automatycznie zaczniesz oddalać się od wzorców negatywności i samosabotażu. Jeśli jeszcze nie zdałeś sobie sprawy, że boli cię ręka, ponieważ ciągle wrzucasz ją do ognia, będziesz niewinnie ciągle się palić. Ale kiedy już nawiążesz połączenie, zdrowy rozsądek podpowie ci, że trzymanie ręki z dala od ognia sprawia, że życie jest o wiele mniej bolesne.

 

Dostrzeżenie na własnej skórze związku między myślami a uczuciami jest kluczowym aspektem zrozumienia Trzech Zasad będących podstawą mojej pracy. Może to nie wydawać się dużo, ale będziesz zdumiony różnicą, jaką może to mieć w Twoim doświadczeniu życiowym.

https://www.theinsightspace.com/blog/2015/9/14/the-thought-feeling-connection

 

 

Cytat

Wnikliwość: Ukryty skarb

 

 Czy rozpoznajesz to uczucie, gdy po prostu wiesz że trafiłeś na coś dobrego? 

Ten moment, kiedy rozjaśnia Ci się w głowie i widzisz coś więcej niż to, co jeszcze chwilę wcześniej wydawało Ci się możliwe? 

Ulga, którą odczuwasz, gdy zdajesz sobie sprawę, że wszystko będzie dobrze, pomimo największych wysiłków Twojego umysłu, aby przekonać Cię, że jest inaczej?

Nazywamy to wglądem i ma on wiele różnych odmian. I naprawdę, nie wygląda na to, żeby było się czym zbytnio ekscytować. 

Ale rozważ to. 

Wgląd jest tym, co zmienia ludzi. Przynosi kres cierpieniom i przemianę serca. Tworzy nową perspektywę na życie. Obnaża kłamstwo i odkrywa prawdę. 

Wnikliwość przywraca nadzieję i gasi rozpacz. Wspiera odporność. Dzięki niemu odzyskasz kontakt z wrodzoną mądrością i inteligencją. Pozwala przebaczyć i zapomnieć. 

Jeśli spojrzysz wstecz na którykolwiek z znaczących momentów w swoim życiu, momenty, w których przedostałeś się na nowy poziom zrozumienia i świadomości, zobaczysz, że wgląd był katalizatorem wszystkiego, co nastąpiło później.

Nauczenie się dostrzegania wartości wglądu i uznanie, że zdolność wglądu istnieje w każdym człowieku bez wyjątku, odkryje ukryty skarb, który masz do dyspozycji. 

https://www.theinsightspace.com/blog/2015/9/14/insight-the-hidden-treasure

 

 

Cytat

Uważaj, od czego zaczynasz

 

 Jest stary irlandzki żart o nieznajomym, który podchodzi do faceta w wiejskiej wiosce i pyta o drogę do pobliskiego pubu. „No cóż” –mówi miejscowy, drapiąc się po głowie – „Ja bym ;na twoim miejscu nie zaczynałbym stąd....."

Przyłapuję się na tym, że mam podobną myśl, gdy słucham dziennikarzy mediów pytających, co można zrobić, aby rozwiązać problem, który wydaje się być narastającym „kryzysem zdrowia psychicznego”. Mam wrażenie, że zarówno prowadzący wywiad, politycy, jak i eksperci pogodzili się z faktem, że – bez względu na to, co zrobimy – wszystko będzie prawdopodobnie będzie się nadal pogarszać, a nie poprawiać.

 

Jak pokazuje ten żart, miejsce, od którego zaczynasz robi różnicę, a pod pewnymi względami robi to ogromną różnicę. Problemem, z którym mamy do czynienia w związku ze zdrowiem psychicznym, NIE jest brak zasobów ani brak wykwalifikowanych, troskliwych ludzi, którzy chcą pomóc. Nie jest to również kwestia tego, czy ludzie potrzebują „więcej leczenia”.

 

Trzeba cofnąć się nieco dalej i zdać sobie sprawę, że wszystko, co obecnie dzieje się w dziedzinie zdrowia psychicznego, jest odzwierciedleniem panującego modelu lub paradygmatu. Model ten składa się z zestawu w większości niewypowiedzianych założeń i przekonań na temat zdrowia psychicznego i emocjonalnego. choroba. Są pewne rzeczy, w które wspólnie uwierzyliśmy na temat zdrowia psychicznego, a wszystkie nasze metody leczenia i interwencji opierają się na tych tak zwanych prawdach i są przez nie ograniczane.

 

W psychiatrii powszechnie przyjmuje się, że:

Niektórzy ludzie rodzą się zdrowi psychicznie, inni są genetycznie predysponowani do chorób psychicznych

Choroby psychiczne i emocjonalne to w dużej mierze problem biologiczny spowodowany nadmiarem lub niedoborem niektórych substancji chemicznych

Istnieją pewne schorzenia psychiczne, które są trwałe i najlepsze, na co można mieć nadzieję, to nauczenie się radzenia sobie z ich objawami i kontrolowania ich.

 

W szerszej dziedzinie psychologii i psychoterapii ogólnie przyjmuje się, że:

Główną przyczyną cierpienia psychicznego jest trauma z dzieciństwa i wydarzenia z przeszłości

Istnieje wiele „czynników stresowych” w życiu ludzi, co sprawia, że czują się źle

Uzdrowienie zajmuje dużo czasu i wymaga dużo „przetwarzania”. problemów danej osoby

Ludzie muszą ćwiczyć techniki i wracać do swojej przeszłości, aby poczuć się lepiej

 

Najpowszechniej zalecane metody leczenia, takie jak leki farmaceutyczne i terapia poznawczo-behawioralna, mają doskonały sens w oparciu o powyższe założenia dotyczące tego, „co jest nie tak”. z ludźmi, którzy cierpią psychicznie i emocjonalnie. Ale co, jeśli te założenia są zasadniczo nieprawdziwe?Gdybyśmy odmiennie myśleli o zdrowiu psychicznym, automatycznie traktowalibyśmy ludzi inaczej i jest całkiem prawdopodobne, że w rezultacie doświadczylibyśmy bardzo różnych wyników.

To, co Sydney Banks przedstawił światu w połowie lat 70., to radykalnie nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne, które dopiero teraz zaczyna być szerzej uznawane. Poświęć chwilę, aby zastanowić się nad tym, co Syd Banks zdał sobie sprawę z własnego bezpośredniego doświadczenia:

Każda osoba ma wrodzone zdrowie psychiczne, którego nigdy nie można utracić (chociaż można je chwilowo przyćmić)

Tylko własne myśli danej osoby w danej chwili mogą stworzyć jej uczucia

Przeszłość może mieć wpływ na osobę tylko w takim stopniu, w jakim nadal pojawia się w jej myśleniu

Tylko jedna myśl dzieli nas od szczęścia, smutku lub jakiegokolwiek innego doświadczenia

Ludzie mogą szybko i łatwo odzyskać dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne dzięki wnikliwemu zrozumieniu prostych zasad leżących u podstaw ich psychologicznego funkcjonowania

 

A teraz wyobraźcie sobie przez chwilę, jak mogłaby wyglądać opieka w zakresie zdrowia psychicznego, gdyby opierała się na tego rodzaju założeniach. Co byłoby możliwe, gdybyśmy zaczęli od tego miejsca? Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że mielibyśmy wszelkie powody do nadziei i optymizmu. Codziennie obserwowaliśmy rezultaty, które można by uznać za cudowne lub „niewiarygodne”. od „starego paradygmatu” punkt widzenia.

Kiedy zaczynamy od założenia, że z jakąś osobą jest coś nie tak, że jest ona w jakiś sposób „zepsuta”, lub jeśli brakuje nam czegoś istotnego, wkraczamy na niekończącą się ścieżkę „próbowania naprawienia i ulepszenia sytuacji”; dla nich. Kiedy widzimy, że ludzie są z natury zdrowi psychicznie, zaraz za cierpieniem psychicznym i emocjonalnym, zaczynamy od innego miejsca. Możemy zaoferować im prawdziwą nadzieję i całkowicie wierzyć w ich zdolność do powrotu do własnej wrodzonej mądrości i dobrego samopoczucia.

https://www.theinsightspace.com/blog/be-mindful-where-you-start-from

 

 

Cytat

Przeszłość nie ma mocy

 

 Rzut oka na sposób, w jaki tworzone jest twoje doświadczenie życiowe, ma wiele nieoczekiwanych skutków ubocznych, z tego, co wiem, wszystkie pozytywne.

Jedną z najpotężniejszych rzeczy, jakie może ci ujawnić, jest fakt, że przeszłość nie ma mocy, aby stworzyć twoje doświadczenie teraźniejszości. Wygląda na to, że ma taką moc, ale to tylko wielka iluzja, w którą wszyscy wierzymy, że jest prawdziwa.

 

Tak, każdemu z nas przydarzyła się w przeszłości sytuacja, która była bolesna lub stanowiła wyzwanie. I tak, możemy regularnie pamiętać i myśleć o tych rzeczach, w wyniku czego nadal czujemy się źle.

Ilekroć to zrobisz, będzie to wyglądać, jakbyś czuł się źle w wyniku tego, co wydarzyło się wcześniej, podczas gdy w rzeczywistości możesz czuć się źle tylko w wyniku swoich obecnych myśli o tym, co się wydarzyło.

Uświadomienie sobie tego faktu przyniesie ci wielką wolność, ponieważ zrozumiesz, że tylko myśl w danej chwili ma moc tworzenia uczuć. A myśli przychodzą i odchodzą, jeśli im na to pozwolisz. 

Paradoksalnie, to nie nasza umiejętność skupienia się na bolesnym temacie uwalnia nas od tego. Im więcej myślimy o czymś bolesnym, tym bardziej odczuwamy to jako ból!

To raczej nasza zdolność do pozbycia się bolesnych myśli przywraca nam zdrowie psychiczne i spokój ducha. Kiedy widzimy, że nie jesteśmy naszymi myślami i nie jesteśmy zobowiązani traktować ich poważnie, zostawiamy drzwi otwarte, aby wkroczyły nowe myśli.

 

Z ulgą przychodzi świadomość, że nigdy nie ma jednego sposobu, w jaki jesteś zobowiązany myśleć o czymkolwiek. Jeszcze lepiej jest wiedzieć, że nie musisz pracować nad zmianą swoich myśli, aby poczuć się lepiej – zmieniają się same, jeśli zostaną pozostawione same sobie. 

Konsekwencje tego są ogromne, zwłaszcza dla dziedzin psychologii i samopomocy, i to właśnie ekscytuje mnie w dzieleniu się tą wiedzą z moimi kolegami z zawodów pomagających. Ich praca może nie tylko znacznie ułatwić, ale może przynieść ich klientom prawdziwą nadzieję i możliwość głębokich i trwałych zmian. 

https://www.theinsightspace.com/blog/2015/9/14/the-past-has-no-power

 

 

Cytat

Prosty błąd w postrzeganiu

 

 Istnieje kilka utrzymujących się mitów, które sprawiają, że dziedzina uzdrawiania psychicznego wydaje się bardzo skomplikowana, podczas gdy w rzeczywistości jest całkiem prosta.

Pierwszym z nich jest błędny pogląd, że wydarzenia z przeszłości mogą same w sobie nadal powodować cierpienie i niepokój w teraźniejszości. Często pomija się fakt, że wszyscy ludzie mają wrodzoną zdolność do odpuszczania przeszłości i doświadczania dobrego samopoczucia bez względu na to, co wydarzyło się wcześniej.

 

Mamy oczywiście możliwość rozpamiętywania bolesnych wspomnień i codziennego ich ponownego aktywowania. Ale wyzwalająca jest świadomość, że nie jesteśmy do tego zobowiązani przez nikogo innego, jak tylko przez nas samych. I uświadomienie sobie, że to nie sama przeszłość, a jedynie nasze myśli o przeszłości mogą przeszkadzać nam w teraźniejszości – ta prosta świadomość może uwolnić każdego z tego, co wydawało się być psychologicznym więzieniem.

Drugi mit dotyczy poglądu, że zrozumienie i rozwiązanie długotrwałych problemów może zająć dużo czasu. Ta idea nie ustępuje pomimo wspólnego doświadczenia, jakie wszyscy mamy związanego z długotrwałym zmaganiem się z problemem, a rozwiązanie przychodzi do nas w jednej chwili kiedy przestaniemy tak bardzo się starać, żeby to rozgryźć.

Nie dostrzegamy tutaj tego, że problemy mają charakter długotrwały, ponieważ sami je rozwijamy i utrzymujemy. Kiedy zrozumiemy, jak to robiliśmy i przestaniemy dolewać oliwy do ognia, oczywiście wypala się on bardzo szybko i nie musimy robić nic, aby go ugasić.

 

Trzeci mit to pogląd, że nie mamy (jeszcze) tego, czego potrzebujemy, aby być szczęśliwymi i spełnionymi. Jeśli nie będziemy ostrożni, ten pomysł może utrzymać nas w grze w samodoskonalenie na lata! 

Istnieje nieskończona różnorodność nauk i technik, które obiecują uzupełnić to, czego nam brakuje. Jednak prawdziwi mistycy i mędrcy wszystkich tradycji byli zgodni co do jednego: to, czego szukasz, jest w tobie. 

Dlatego jedyną pomocą, która jest naprawdę pomocna, jest ta, która wskazuje ci drogę do siebie, pokazuje, że masz już w sobie wszystko, czego potrzebujesz i przypomina ci o tym, o czym zawsze wiedziałeś, że jest prawdą.

https://www.theinsightspace.com/blog/2015/9/14/a-few-simple-errors-of-perception

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Publikujesz jako gość. Jeśli masz konto, Zaloguj się teraz, aby publikować na swoim koncie.
Uwaga: Twój wpis będzie wymagał zatwierdzenia moderatora, zanim będzie widoczny.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

Zaloguj się, aby obserwować  

Chat Nastroik

Chat Nastroik

Proszę wpisać nazwę wyświetlaną

×
×
  • Utwórz nowe...